لیست عطر و ادکلن برند لیکوییدز ایمجینریز | Les LIQUIDES IMAGINAIRES

برند لیکوئید ایمجینرز  با آشنا شدن با شخص فیلیپ دی مِئو در سال ۲۰۱۲ با استعداد تجاری دیوید فراسرد تولید شد. این اتفاق ایجاد هنری است که پرفیوم ها را تا حدود زیادی برجسته می نمود. به صورت اتفاقی یا از سر تقدیر، هر دو شخص سفری مشترک با یکدیگر شروع نمودند. رابطه ای نو بر اساس ویژگی های عرفانی، معنوی و عاطفی ویژگی بویایی با پرفیوم را تصور نمایید.